Klachtenregeling Zorg in Houten

Klachtenregeling

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de praktijken in onze Medische Centra vinden wij bij Zorg in Houten erg belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de diverse praktijken.

 

Wij hebben liever dat u klachten bij ons meldt, dan dat u er mee rond blijft lopen. Wij nemen uw klacht serieus en willen graag met u een oplossing vinden. We trekken ook lering uit uw klacht, zodat we u in de toekomst nog betere zorg kunnen bieden.

 

Heeft u een klacht over een zorgverlener, kijk dan op de website van de zorgverlener hoe u bij hen een klacht kunt indienen.

Hoe dient u een klacht in?

U neemt contact op met onze klachtencoördinator door het onderstaand klachtenformulier in te vullen. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat uw klacht wordt behandeld en dat u een antwoord van ons krijgt.

 

Komen we er samen niet uit?
Soms wilt u de klacht niet direct met ons bespreken of komen we er samen niet uit. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

De klachtenfunctionaris zal vervolgens samen met u naar een oplossing zoeken voor uw klacht of probleem. Als deze bemiddeling niet slaagt dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie van de SKGE. Deze geschillencommissie zal een bindende uitspraak doen.

 

Wij zijn bij deze geschillencommissie aangesloten en op de website van de SKGE vindt u meer informatie over hoe u een klacht indient.

Hoe gaat het verder?

Ons streven is om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen af te ronden. De klachtencoördinator zal u soms nog bellen voor een nadere toelichting. Eventueel maken we met u een afspraak om uw klacht te bespreken. Wij hopen hiermee uw klacht naar ieders tevredenheid af te handelen.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Bij de behandeling van uw klacht houden wij ons dan ook strikt aan de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast dragen wij zorg voor een anonieme afhandeling van uw klacht, zolang uw klacht dit toelaat. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens.

Klachtenformulier

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit 5 Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.