Banner_GLI_1280x400

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Vanaf 1 januari 2019 is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) opgenomen in de basisverzekering. Verzekerden kunnen hier aanspraak op maken mits zij hiervoor een verwijzing krijgen van de huisarts of praktijkondersteuner.

Wat is GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het doel is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden.

Het programma richt zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.

Het is programma van maximaal twee jaar. Verspreid over het jaar vinden er individuele en groepsbijeenkomsten plaats. Er is in het eerste jaar maandelijks begeleiding. In het tweede jaar worden de contactmomenten verminderd.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:

  • gezonde voeding voldoende bewegen en wat past bij u?
  • slapen
  • ontspanning en inspanning
  • hoe houd ik het vol?
  • wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Voorbeeld programma GLI:

Doelgroep

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie. Om te bepalen of er sprake is van overgewicht of obesitas wordt gebruik gemaakt van de Body Mass Index (BMI); een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.

  • Er is sprake van overgewicht bij een BMI van ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.
  • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Leeftsijl 4 Houten

In Houten zijn in overleg met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en de sportmakelaars van de gemeente Houten verschillende Leefstijlteams opgezet die onder leiding van een leefstijlcoach de deelnemers begeleiden en coachen. Deelnemers komen ook in contact met de verschillende sport- en beweegmogelijkheden in Houten. Op die manier wordt het mogelijk een gezondere en actievere leefstijl ook vol te houden.

 

Inmiddels zijn er in Houten zes leefstijlteams actief! Iedere leefstijlteam heeft tien deelnemers en wordt begeleid door een leefstijlcoach. De leefstijlteams werken vanuit de medische centra Dorp, Hofspoor, Leebrug en Molenzoom. Ook vanuit de fysiotherapiepraktijken FysioVandaag (Houten Centrum) en Fysio Houten-Zuid start een leefstijlteam.

 

Vergoeding

Het GLI-programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de deelnemer eigen initiatieven ontwikkelen, bijvoorbeeld lid worden bij de reguliere sport- en/of beweegmogelijkheden in zijn eigen omgeving. De buurtsportcoach/ sportmakelaar in het leefstijlteam zal de deelnemer adviseren over en indien nodig begeleiden naar een passend sport- of beweegactiviteit in de gemeente. Een fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maken dus geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de zorgverzerkeringswet.

Indien een patiënt een afspraak niet (tijdig) afzegt, kan de ingeplande tijd door de zorgverlener niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. In dat geval kan de zorgverlener een factuur sturen aan de patiënt.

 

Hoe komt u in aanmerking?

De huisarts stelt de indicatie of u aan een GLI kan deelnemen. De huisarts of praktijk-ondersteuner verwijst u dan door naar een van de leefstijlteams in Houten. Na verwijzing neemt de leefstijlcoach contact met u op om een afspraak in te plannen voor een intakegesprek.

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.