Wat is COPD?

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Mensen met COPD lijden aan een voortdurende vernauwing van de luchtwegen. COPD-patiënten zijn vaak benauwd en kortademig en kunnen last hebben van periodes van hoesten en piepen. Naast longklachten veroorzaakt COPD ook andere afwijkingen, zoals een verminderde spiermassa.

 

COPD heeft roken als belangrijkste oorzaak en is niet te genezen. Vaak beïnvloeden de klachten de dagelijkse bezigheden en kunnen COPD-patiënten niet alles doen wat gezonde mensen wel kunnen. Een gezonde levenswijze en een juiste behandeling kunnen echter een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte. De belangrijkste behandeling voor patiënten met COPD is stoppen met roken, omdat dit de voortgang van de ziekte bijna volledig stopt.

Het zorgprogramma

Het Zorgprogramma COPD is bedoeld om u te helpen bij het omgaan met COPD en om de negatieve effecten op uw dagelijks functioneren zoveel mogelijk te beperken. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Welke behandelingen zijn er?

Als bij u de diagnose COPD is gesteld, dan zijn er in Houten en Schalkwijk veel mogelijkheden om u te helpen:

 

Aanpassen leefstijl
Bij een gezonde leefstijl hoort goede voeding, voldoende beweging en niet roken. De basis van de behandeling van COPD bestaat uit medicatie en stoppen met roken. Roken leidt tot luchtwegklachten en vergroot het risico op verdere longaandoeningen. Gezamenlijk wordt gekeken naar welke informatie en ondersteuning u nodig heeft.

 

Behandeling met medicijnen
Alle patiënten met COPD krijgen medicijnen voorgeschreven. De medicijnen worden bijna altijd toegediend in de vorm van inhalaties. De praktijkondersteuner doet een voorstel aan de huisarts om met medicatie te beginnen. De huisarts bepaalt welke medicijnen u nodig heeft en kan de apotheker hierbij om advies vragen. Bijvoorbeeld als u al meer medicijnen gebruikt. De huisarts en de apotheker bekijken dan samen welke medicijnen het beste voor u zijn. Zien zij problemen, dan worden deze met u besproken. De praktijkondersteuner en de apotheker(-assistenten) geven u een inhalatie-instructie, zodat u de medicijnen juist gebruikt. Vragen over uw medicatie kunt u stellen aan de huisarts en de apotheker.

 

Indien u wordt behandeld door de apotheekhoudend huisarts in Schalkwijk dan zal deze u medicatie voorschrijven. Bij vragen kunt u direct bij de apotheekhoudend huisarts terecht.

 

Begeleiding
Goed omgaan met COPD betekent dat u uw manier van leven moet aanpassen. Een gedragsverandering kan heel wat van u vragen. Uw huisarts of praktijkondersteuner helpen u hierbij. Op advies van de huisarts is het mogelijk om aanvullende begeleiding te krijgen van o.a. de longverpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige.

 

Controle
Tijdens de controleafspraken worden uw ervaringen besproken en gekeken in hoeverre de medicatie u helpt om de ziektelast te verminderen. Indien nodig zal een longfunctieonderzoek worden uitgevoerd.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van de behandeling. De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Gedurende de behandeling houden de praktijkondersteuner en de huisarts nauw contact met de andere zorgverleners om zo uw ontwikkeling te monitoren.

Samenwerken

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Door samen te werken en informatie te delen verbeteren wij de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners dat weet wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen.

Informatie delen

Om u goed te behandelen is het belangrijk dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit zijn persoonlijke en/of medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is en alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en behandelt bij acute astmatische klachten.

Praktijkondersteuner
Uw eerste aanspreekpunt. Coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, voert een programma uit om te stoppen met roken en is verantwoordelijk voor de controle-afspraken. 

Apotheek
Levert en bewaakt de medicatie.

Diëtist
Adviseert en ondersteunt bij een “dieet op maat”.

Fysiotherapeut
Biedt een groepsgewijs en individueel beweegprogramma aan.

Longverpleegkundige
Adviseert over het verminderen van prikkels voor de luchtwegen in de leefomgeving.

Psychologische zorg
Begeleiding bij vermindering van stress, andere psychische klachten of materiële problemen.

Wijkverpleging
Ondersteuning thuis o.a. voor hulp bij medicatiegebruik.

Interessante links

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.