Missie en visie Zorg in Houten

Missie & visie

De missie en visie van de organisatie dienen als leidraad voor het huidige en het toekomstige beleid. Deze beschrijven het bestaansrecht en de ambities van de organisatie, nu en in de toekomst.

 

De kernwaarden dienen als normen en waarden voor de organisatie en gelden als leidraad voor het handelen en denken binnen de organisatie. Gezamenlijk leggen de missie, visie en kernboodschap het fundament voor het organisatiebeleid.

Missie

De missie van de stichting Zorg in Houten luidt:

“Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten”

Visie

De visie van de stichting Zorg in Houten luidt:

Door de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente Houten is er sprake van een toenemende en complexere zorgvraag in de eerste lijn. Als stichting is het onze ambitie om nu en in de toekomst de zorgverleners in Houten te ondersteunen en te faciliteren om aan de zorgvraag van patiënten te kunnen blijven voldoen.

 

Om te blijven voldoen aan de zorgvraag ziet Zorg in Houten de meerwaarde in samenwerking. Door bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren en nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen zijn we in staat de beste zorg te bieden. Met onze vijf Medische Centra als stevig fundament in de wijk zullen we van samenwerking naar synergie komen en weten we onze zorg verder te ontwikkelen.

 

Verbinden en schakelen zijn onze kernbegrippen in de samenwerking binnen de centra, binnen Zorg in Houten en met onze partners. Onze opdracht is om ‘slim te verbinden’ zonder de focus op de continuïteit en kwaliteit van zorg te verliezen. Op deze manier weten wij onze zorg kwalitatief te verbeteren."

Kernwaarden

De kernwaarden van de stichting Zorg in Houten luiden:

Verbinden
Zorg in Houten verbindt patiënten, zorgverleners en partners aan elkaar om zo de beste mogelijke zorg te (blijven) bieden.

 

Betrokken
Onze zorgverleners werken elke dag vol toewijding om de best mogelijke zorg te bieden. Hun betrokkenheid is wat hen drijft en wat Zorg in Houten als stichting succesvol maakt.

 

Betrouwbaar
Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in ons handelen: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

 

Dynamisch
Actief, daadkrachtig en ondernemend zijn synoniemen voor dynamisch. Dit kenmerkt onze wil om de zorg te blijven verbeteren en is zichtbaar in ons handelen.

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.