Wat zijn Hart- en Vaatziekten?

Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan het hart of de bloedvaten, waaronder een hartinfarct, pijn op de borst of een beroerte. Met dit zorgprogramma worden de risicofactoren voor hart- en vaatziekten aangepakt. Werken aan een gezonde leefstijl is hierin de sleutel. Denk daarbij aan stoppen met roken, gezonde voeding, voldoende beweging en vermindering van stress.

 

Wat zijn risicofactoren?
Risicofactoren dragen bij aan het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte of dat een hart- of vaatziekte zich herhaalt. De drie belangrijkste risicofactoren zijn: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte en roken. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn: hart- en vaatziekten in de familie, een te hoog glucosegehalte, ongezonde eetgewoonten, te weinig lichaamsbeweging, overgewicht en stress.

Het zorgprogramma

Het Zorgprogramma Hart- en Vaatziekten is ontwikkeld om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Hoe ziet het zorgprogramma eruit?

Aanpassen leefstijl
Eerst wordt er in de huisartsenpraktijk gekeken of u één of meer van de drie belangrijkste risicofactoren heeft. Wanneer dit op het spreekuur blijkt, dan zal de huisarts u adviseren een risicoschatting te laten maken door de praktijkondersteuner. Staat u reeds onder controle voor een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte? Of heeft u al een hart- of vaatziekte? Dan voert de praktijkondersteuner jaarlijks een controle uit om de voortgang te monitoren.

 

Risicoschatting
De risicoschatting bestaat uit vragen over mogelijke klachten die u ondervindt en vragen over uw leefstijl. Daarnaast wordt er lichamelijk en laboratoriumonderzoek gedaan. De schatting van uw risico op het krijgen van hart- en vaatziekten wordt met u besproken. U kunt daarbij aanvullend vragen stellen en extra informatie krijgen. Mocht u een serieus risico lopen, dan bekijken we samen hoe uw risico verminderd kan worden.

Welke behandelingen zijn er?

Aanpassen leefstijl
Mogelijk zijn aanpassingen in uw leefstijl zinvol. Bij een gezonde leefstijl hoort goede voeding, voldoende beweging en niet roken. Gezamenlijk wordt gekeken naar welke informatie en ondersteuning u nodig heeft. Het verminderen van uw risico’s op hart- en vaatziekten kan plaatsvinden onder begeleiding of op eigen kracht. De praktijkondersteuner kan u hierbij helpen en begeleiden.

 

Behandeling met medicijnen
Wanneer behandeling met medicijnen nodig is, dan kan de huisarts de apotheker om advies vragen. Bijvoorbeeld wanneer u al medicijnen gebruikt. De huisarts en de apotheker bekijken dan samen welke nieuwe medicijnen het beste voor u zijn. Vragen over uw medicatie kunt u stellen aan de praktijkondersteuner of in de apotheek.

 

Indien u wordt behandeld door de apotheekhoudend huisarts in Schalkwijk dan zal deze u medicatie voorschrijven. Bij vragen kunt u direct bij de apotheekhoudend huisarts terecht.

 

Begeleiding
Het verminderen van de risico’s op hart- en vaatziekten betekent dat u uw manier van leven moet aanpassen. Een gedragsverandering kan heel wat van u vragen. Uw huisarts of praktijkondersteuner helpen u hierbij. Op advies van de huisarts is het mogelijk om aanvullende begeleiding te krijgen van o.a. diëtist, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige..

 

Controle
Tijdens de controleafspraken worden uw ervaringen besproken en gekeken in hoeverre uw aanpak een vermindering van uw risico op hart- en vaatziekten oplevert. Uw bloeddruk wordt gemeten en zo nodig wordt er bloed geprikt.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van de behandeling. De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Gedurende de behandeling houden de praktijkondersteuner en de huisarts nauw contact met de andere zorgverleners om zo uw ontwikkeling te monitoren.

Samenwerken

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Door samen te werken en informatie te delen verbeteren wij de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners dat weet wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen.

Informatie delen

Om u goed te behandelen is het belangrijk dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit zijn persoonlijke en/of medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is en alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en behandelt bij acute astmatische klachten.

Praktijkondersteuner
Uw eerste aanspreekpunt. Coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, voert een programma uit om te stoppen met roken en is verantwoordelijk voor de controle-afspraken.

Apotheek
Levert en bewaakt de medicatie.

Diëtist
Adviseert en ondersteunt bij een “dieet op maat”.

Fysiotherapeut
Biedt een groepsgewijs en individueel beweegprogramma aan.

Psychologische zorg
Begeleiding bij vermindering van stress, andere psychische klachten of materiële problemen.

Wijkverpleging
Ondersteuning thuis o.a. voor hulp bij medicatiegebruik.

Interessante links

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.