Zorgprogramma's Zorg in Houten

Zorgprogramma's

In Houten en Schalkwijk hebben we meerdere zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een chronische ziekte. In een zorgprogramma worden duidelijke afspraken gemaakt over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet en wat de verschillende taken zijn. Een groot onderdeel van de behandeling is patiënten te leren omgaan met hun ziekte en de ziektelast zoveel mogelijk te beperken.

 

In Nederland zijn veel mensen met een chronische aandoening zoals astma, COPD, diabetes en hart -en vaatziekten. En dit aantal neemt nog altijd toe. Daarom heeft Zorg in Houten samen met de zorgverleners zorgprogramma’s ontwikkeld om deze groep mensen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we ook zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen die kampen met langdurig psychologisch aandoeningen zoals depressie en angststoornissen.

 

De behandeling van patiënten met een chronische ziekte is vaak complex en daarom streven wij bij Zorg in Houten naar nauwe samenwerking tussen de zorgverleners. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de werkwijze uniform, zodat de behandeling soepel en gemakkelijk verloopt.

Onze zorgprogramma's

Zorgprogramma Astma

Zorgprogramma COPD

Zorgprogramma Diabetes

Zorgprogramma Hart- en Vaatziekten

Zorgprogramma Psychische klachten

Onze zorg in de buurt

Wijkgerichte zorg

Onze zorg is dicht bij u in de buurt georganiseerd en is zoveel mogelijk afgestemd op de zorgbehoefte van onze wijkbewoners.

Nauwe samenwerking

In onze Medische Centra wordt door de zorgverleners nauw samengewerkt om u persoonlijke en afgestemde zorg te bieden.

Professionele zorg

Al onze zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun beroepsvereniging in een moderne zorgomgeving.

Medische Centra Houten en Schalkwijk
ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.