Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen en hebben regelmatig last van benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Naast de lichamelijke ongemakken van astma, heeft de ziekte ook effect op het psychisch en sociaal functioneren van patiënten.

 

Astma kent geen eenduidige oorzaak en is vaak erfelijk. Veel mensen met astma zijn tevens allergisch voor bijvoorbeeld huisstofmijt, huisdieren of pollen. Tussen de periodes van benauwdheid door hebben astmapatiënten nergens last van. Door een juiste behandeling is met astma goed te leven. In het algemeen kunnen astmapatiënten alles wat gezonde mensen ook kunnen.

Het zorgprogramma

Het Zorgprogramma Astma is bedoeld om u te helpen bij het omgaan met astma en om de negatieve effecten op uw dagelijks functioneren zoveel mogelijk te beperken. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Welke behandelingen zijn er?

Als bij u de diagnose astma is gesteld, dan zijn er in Houten en Schalkwijk veel mogelijkheden om u te helpen:

 

Aanpassen leefstijl
Mogelijk zijn aanpassingen in de leefstijl zinvol. Bij een gezonde leefstijl hoort goede voeding, voldoende beweging en niet roken. Gezamenlijk wordt gekeken naar welke informatie en ondersteuning u nodig heeft.

 

Behandeling met medicijnen
Alle patiënten met astma krijgen medicijnen voorgeschreven. De medicijnen worden bijna altijd toegediend in de vorm van inhalaties. De praktijkondersteuner doet een voorstel aan de huisarts om met medicatie te beginnen. De huisarts bepaalt welke medicijnen u nodig heeft en kan de apotheker hierbij om advies vragen. Bijvoorbeeld als u al meer medicijnen gebruikt. De huisarts en de apotheker bekijken dan samen welke medicijnen het beste voor u zijn. Zien zij problemen, dan worden deze met u besproken. De praktijkondersteuner en de apotheker(-assistenten) geven u een inhalatie-instructie, zodat u de medicijnen juist gebruikt. Vragen over uw medicatie kunt u stellen aan de huisarts en de apotheker.

 

Indien u wordt behandeld door de apotheekhoudend huisarts in Schalkwijk dan zal deze u medicatie voorschrijven. Bij vragen kunt u direct bij de apotheekhoudend huisarts terecht.

 

Begeleiding
Goed omgaan met astma betekent dat u mogelijk uw manier van leven (deels) moet aanpassen. Een gedragsverandering kan heel wat van u vragen. Uw huisarts of praktijkondersteuner helpen u hierbij graag. Op advies van de huisarts is het mogelijk om aanvullende begeleiding te krijgen van o.a. de longverpleegkundige, diëtist of wijkverpleegkundige.

 

Controle
Tijdens de controleafspraken worden uw ervaringen besproken en gekeken in hoeverre de medicatie u helpt om de ziektelast te verminderen. Indien nodig zal een longfunctieonderzoek worden uitgevoerd.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van de behandeling. De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Gedurende de behandeling houden de praktijkondersteuner en de huisarts nauw contact met de andere zorgverleners om zo uw ontwikkeling te monitoren.

Samenwerken

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Door samen te werken en informatie te delen verbeteren wij de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners dat weet wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen.

Informatie delen

Om u goed te behandelen is het belangrijk dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit zijn persoonlijke en/of medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is en alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en behandelt bij acute astmatische klachten.

Praktijkondersteuner
Uw eerste aanspreekpunt. Coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, voert een programma uit om te stoppen met roken en is verantwoordelijk voor de controle-afspraken. 

Apotheek
Levert en bewaakt de medicatie.

Diëtist
Adviseert en ondersteunt bij een “dieet op maat”.

Longverpleegkundige
Adviseert over het verminderen van prikkels voor de luchtwegen in de leefomgeving.

Psychologische zorg
Begeleiding bij vermindering van stress, andere psychische klachten of materiële problemen.

Wijkverpleging
Ondersteuning thuis o.a. voor hulp bij medicatiegebruik.

Interessante links

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.