Psychische klachten

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht. U kunt er ook lichamelijke klachten bij hebben, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, nekpijn of maagklachten.

 

Psychische klachten kunnen uw leven verstoren. Uw huishouden, gezin, werk en sociale contacten gaan misschien minder goed of helemaal niet meer. U kunt zich bijvoorbeeld moeilijker concentreren op uw werk, u vergeet regelmatig iets. Of de zorg voor uw kinderen wordt lastiger. Misschien gaat u minder de deur uit en doet u nog maar weinig dingen voor uw plezier, maar alleen dingen die echt moeten.

 

U kunt daardoor minder plezier hebben in het leven of minder toe komen aan wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Ook uw naasten kunnen dit merken, bijvoorbeeld als u snel geïrriteerd bent of niet meer mee gaat met uitjes. Psychische klachten ontstaan vaak als er meer problemen zijn of heftigere dingen gebeuren dan u aankunt. De balans is dan tijdelijk niet goed.

Het zorgprogramma

Het zorgprogramma psychische klachten is bedoeld om u te helpen als u psychische klachten heeft die van negatieve invloed zijn op uw dagelijks functioneren. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Welke behandelingen zijn er?

Als u last heeft van psychische klachten zijn er in Houten en Schalkwijk veel mogelijkheden om u te helpen. Uw huisarts kan u helpen bij het maken van een keuze voor een behandelmethode:

 

Zelfhulp
Voor mensen die zelf wat aan hun psychische klachten willen doen zijn er zelfhulpcursussen ontwikkeld. Door deze cursussen kunnen klachten van somberheid, depressie en angst verminderen en leert u beter met deze klachten omgaan. Of u in aanmerking komt voor een zelfhulpcursus is afhankelijk van de ernst van uw klachten.

 

Psychologische behandeling
Een andere mogelijkheid is een (kortdurende) psychologische behandeling. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan de huisarts besluiten u door te verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ of een GZ-psycholoog. Gedurende een psychologische behandeling komen uw gedachten en gevoelens aan bod.

 

Fysiotherapeut
Bij een fysiotherapeutische behandeling ligt het accent op de lichamelijke aspecten van uw psychische klachten. Het beweegprogramma van de fysiotherapeut is erop gericht om samen aan uw lichamelijke conditie te werken.

 

Behandeling met medicijnen
De behandeling van psychische klachten kan gepaard gaan met het gebruik van medicatie. Als er medicatie nodig is, dan kan de huisarts de apotheker om advies vragen. De huisarts en apotheker bekijken dan samen welke medicijnen het beste voor u zijn. Met vragen over uw medicatie kunt u bij beiden terecht.

 

Monitoring
Uw huisarts overlegt steeds met u wat de beste aanpak is. De behandelende zorgverleners zullen u periodiek vragen een vragenlijst in te vullen over het verloop van uw klachten. Zo houden de zorgverleners nauwkeurig bij of de behandeling het gewenste resultaat heeft.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van uw behandeling. Bij doorverwijzing is de praktijkondersteuner of GZ-psycholoog uw eerste aanspreekpunt en kunt u bij hem of haar terecht voor vragen. Gedurende uw behandeling houdt uw huisarts nauw contact met alle zorgverleners om zo de voortgang te monitoren.

Samenwerken

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Door samen te werken en informatie te delen verbeteren we de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners die weten wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen.

Informatie delen

Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit kunnen persoonlijke en/of medische gegevens zijn die van belang zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en behandelt bij acute klachten.

Praktijkondersteuner GGZ
Behandelt en begeleidt bij lichte psychische klachten.

Apotheek
Levert medicatie en voert de medicatiebewaking uit.

GZ-psycholoog
Biedt een intensieve behandeling en begeleidt bij de vermindering van stress en andere psychische klachten.

Fysiotherapeut
Biedt een groepsgewijs en individueel bewegingsprogramma aan.

Meer informatie

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.