Wat is Diabetes Mellitus?

Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie in het lichaam verstoord is. Dit kan komen doordat het hormoon ‘insuline’ volledig ontbreekt in het lichaam (type 1) of doordat insuline niet voldoende aanwezig is of niet functioneert (type 2).

 

De voornaamste oorzaken voor diabetes zijn: genetische aanleg voor de ziekte, overgewicht en gebrek aan beweging. Op den duur kan diabetes leiden tot ernstige complicaties doordat de ziekte schade aanbrengt aan kleine en grote bloedvaten. Deze complicaties kunnen uiteindelijk leiden tot hart- en nierfalen.

Het zorgprogramma

Het zorgprogramma Diabetes Mellitus is bedoeld om latere gevolgen van deze aandoening te voorkomen of te vertragen. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Welke behandelingen zijn er?

Als bij u de diagnose Diabetes Mellitus is gesteld, dan zijn er in Houten en Schalkwijk veel mogelijkheden om u te helpen:

 

Aanpassen leefstijl
Na het vaststellen van de diagnose staan de eerste drie maanden in het teken van de aanpassing van de leefstijl. Het doel is om het behandelen met medicijnen zo lang mogelijk uit te stellen. Bij een gezonde leefstijl hoort goede voeding, voldoende beweging en niet roken. Gezamenlijk wordt gekeken naar welke informatie en ondersteuning u nodig hebt. Een diëtist helpt u daarnaast met vragen op het gebied van voeding en de praktijkondersteuner kan u helpen en begeleiden bij het stoppen met roken.

 

Behandeling met medicijnen
Wanneer behandeling met medicijnen of insuline nodig is, dan kan de huisarts de apotheker om advies vragen. Bijvoorbeeld als u al medicijnen gebruikt. De huisarts en de apotheker bekijken dan samen welke nieuwe medicijnen het beste voor u zijn. Vragen over uw medicatie kunt u stellen aan de praktijkondersteuner of in de apotheek. Is het nodig dat u insuline gaat gebruiken, dan geeft de diëtist u advies over uw voeding.

 

Indien u wordt behandeld door de apotheekhoudend huisarts in Schalkwijk dan zal deze u medicatie voorschrijven. Bij vragen kunt u direct bij de apotheekhoudend huisarts terecht.

 

Begeleiding
Goed omgaan met diabetes betekent dat u uw manier van leven moet aanpassen. Een gedragsverandering kan heel wat van u vragen. Uw huisarts of praktijkondersteuner helpen u hierbij. Op advies van de huisarts is het mogelijk om aanvullende begeleiding te krijgen van o.a. de diëtist, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige.

Welke aanvullende behandelingen zijn er?

Voedingsadvies
De diëtist is speciaal geschoold voor de diabeteszorg. De diëtist geeft u voedingsadvies bij diabetes of als u insuline nodig blijkt te hebben.

 

Fysiotherapie
Meer bewegen is voor de behandeling van diabetes erg belangrijk. Een goede conditie verbetert de insulinegevoeligheid en verbetert daardoor uw bloedsuikerspiegel. De praktijkondersteuner kan u adviseren om mee te doen met het bewegingsprogramma van de fysiotherapeut.

 

Voetzorg
Bij voetproblemen als gevolg van diabetes controleert de podotherapeut elk (half)jaar uw voeten. De podotherapeut kan ook een eventuele voetwond verzorgen om deze zo snel mogelijk dicht te krijgen.

 

Controles
Elke drie maanden wordt u uitgenodigd voor een controle, die wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuners. Zij werken onder toezicht van uw huisarts en zijn speciaal geschoold in de begeleiding van patiënten met diabetes. Tijdens de controles wordt gezamenlijk gekeken naar de stand van zaken. Mogelijke complicaties worden besproken en er wordt overlegd of aanvullende zorg nodig en gewenst is.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van de behandeling. De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Gedurende de behandeling houden de praktijkondersteuner en de huisarts nauw contact met de andere zorgverleners om zo uw ontwikkeling te monitoren.

Samenwerken

Alle zorgverleners werken volgens de professionele standaarden van hun eigen beroepsgroep. Door samen te werken en informatie te delen verbeteren wij de samenhang in onze zorg. Zo kunt u rekenen op een team van zorgverleners dat weet wat u nodig heeft en die van elkaar weten wat ze doen.

Informatie delen

Om u goed te behandelen is het belangrijk dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit zijn persoonlijke en/of medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is en alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose en schrijft medicatie voor.

Praktijkondersteuner
Uw eerste aanspreekpunt. Coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, voert een programma uit om te stoppen met roken en is verantwoordelijk voor de controle-afspraken.

Apotheek
Levert en bewaakt de medicatie.

Diëtist
Adviseert en ondersteunt bij een “dieet op maat”.

Fysiotherapeut
Biedt een groepsgewijs en individueel beweegprogramma aan.

Podotherapeut
Verleent zorg en controleert bij voetklachten.

Psychologische zorg
Begeleiding bij vermindering van stress, andere psychische klachten of materiële problemen.

Wijkverpleging
Ondersteuning thuis o.a. bij toedienen van insuline of controle van de bloedsuikerspiegel.

Interessante links

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.