Klachtenregeling Zorg in Houten

Klachtenregeling EMC Schalkwijk

Een goed en prettig contact tussen u als patiënt en de zorgverleners in Medisch Centrum Schalkwijk vinden wij erg belangrijk. Gelukkig verlopen deze contacten meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Wij hebben liever dat u klachten bij ons meldt, dan dat u er mee rond blijft lopen. Wij nemen uw klacht serieus en willen graag met u een oplossing vinden. We trekken ook lering uit uw klacht, zodat we u in de toekomst nog betere zorg kunnen bieden.

 

Hoe dient u een klacht in?

U neemt contact op met onze klachtencoördinator door het onderstaand klachtenformulier in te vullen. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat uw klacht wordt behandeld en dat u een antwoord van ons krijgt.

Hoe gaat het verder?

Ons streven is om uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen af te ronden. De klachtencoördinator zal u soms nog bellen voor een nadere toelichting. Eventueel maken we met u een afspraak om uw klacht te bespreken. Wij hopen hiermee uw klacht naar ieders tevredenheid af te handelen.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Bij de behandeling van uw klacht houden wij ons dan ook strikt aan de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast dragen wij zorg voor een anonieme afhandeling van uw klacht, zolang uw klacht dit toelaat. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens.

Klachtenformulier

Vul het onderstaande formulier in om uw klacht in te dienen.

Invalid Email
ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.