Interview-DuurSaam_1280x550

“Veel kansen voor ouderen in Houten” (interview)

Bron: raedelijn.nl

Goed oud worden in Houten. Dat is de ambitie van het programma DuurSaam Houten. Een tevreden oudere die meerdere mogelijkheden heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij en niet achter de geraniums komt te zitten. Een interview met de initiatiefnemers huisarts en bestuurder Erna de Goede en wethouder Jocko Rensen.

 

Welke uitdagingen liggen er in 2018?
Erna de Goede: “Verdere verbinding van het sociaal domein met de eerste lijn op het gebied van de ouderenzorg.” Wethouder Jocko Rensen vult aan: “Het dichter bij elkaar brengen van de verschillende werelden van welzijn en zorg. Afgelopen jaar hebben we echt een aantal knelpunten op tafel gekregen. Sommige gezamenlijke initiatieven overlappen wetten zoals Wmo, Wlz of Zorgverzekeringswet. De uitdaging is, hoe ga je dat dan coördineren?”

 

Welke kansen ziet u?
“We zien heel veel kansen. We hebben een goed netwerk en leren elkaar steeds beter kennen. Korte lijnen zijn belangrijk,” zegt Erna de Goede. “Door van elkaar te weten wat je kan bieden aan een oudere inwoner van Houten, kun je concreet aan de slag.”

 

Daarnaast trekken we al wel jaren op met de gemeente en de andere partners die ook bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in DuurSaam Houten zoals het St. Antonius Ziekenhuis en VVT-instellingen zoals de Warande, Rivas, ZorgSpectrum en welzijnsorganisatie van Houten & Co. Wethouder Rensen: “Wat mij heel erg opvalt en hoopvol maakt, is dat er eigenlijk al heel veel gebeurt. Door dat beter met elkaar te verbinden, kunnen we voor inwoners ook écht meer betekenen. Dan zie je dat je met relatief overzichtelijke inspanningen tot hele mooie resultaten kunt komen. En dat inspireert anderen dan weer: zij willen ook meedoen.”

 

Wat staat hoog op de agenda?
Erna de Goede: “De implementatie van veel werkafspraken. Echt het uitbouwen van concrete afspraken en implementatie in de praktijk. Niet alleen met de huisarts, maar ook met partijen om de huisartsenpraktijk heen. We zijn bijvoorbeeld afspraken aan het maken met het ziekenhuis over de overdracht voor of na tijdelijke opname. Dat zijn afspraken op medisch, farmaceutisch en verpleegkundig gebied. Dat heeft ook te maken met ICT en privacy. Daar hebben we enorme stappen in kunnen zetten.” Jocko Rensen: “Dat rekening houden met elkaars agenda is best lastig. Ik denk dat we dat in het begin veel te veel onderschatten. We hebben regelmatig overleg met Zorg in Houten, als lokale eerste lijn, aan de hand van een bestuurlijke agenda. In het begin stonden wij er helemaal niet bij stil dat een huisarts overdag zijn werk moet doen.”

 

Hoe ziet u de rol van raedelijn?
“Als facilitator en verbinder daar waar nodig is. De bredere blik en aangeven welke andere initiatieven er zijn,” zegt Erna de Goede. Wethouder Jocko Rensen: “ Ik denk aan de rol van coach in bijvoorbeeld een voetbalteam. Daar ligt zeker een rol bij de diensten van raedelijn. Een partij die voor ons extra kennis, verbinding, een frisse blik en nog meer coachende vaardigheden toevoegt, waardoor uiteindelijk zowel de projectorganisatie en het netwerk goed tot zijn recht komen.”

 

Waar hoopt u te staan over een jaar?
“We hopen het programma duurzaam geïmplementeerd te krijgen want dan stopt de tijdelijkheid van het project,” zegt Erna de Goede. “Met een goede verbinding met het sociaal domein zodat het voor inwoners echt mogelijk is gemaakt om echt goed oud te worden in Houten. Jocko Rensen vult aan: “Onze kernopgave is inderdaad om het project overbodig te maken en de samenwerkingsafspraken structureel te maken. Dat de nieuwe werkwijze de norm is, hoe wij in Houten werken. Een jaar gaat snel. Dus ik verwacht dat er nog wel degelijk ontwikkeling nodig is. Dat heeft ook met de complexiteit van het hele sociaal domein te maken. We hebben het primair over zorg, maar ik denk dat we ook nog veel meer de verbinding met wonen, werk en inkomen en ook andere velden kunnen maken. Daar moeten we ook een beweging in maken.”

 

(Dit interview is uitgevoerd en gepubliceerd door raedelijn op 18-01-2018. Lees hier het originele nieuwsbericht)

Laatste nieuws

Houten in Balans

Valpreventie trainingen ‘Houten in balans’

5 maart 2024

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Juist…

Lees verder

Jaarverslag 2020

22 september 2020

Het jaarverslag 2020 is nu beschikbaar. Met de oplevering van het Jaarverslag Zorg in Houten…

Lees verder
Spreekuur coronavirus houten

Één spreekuurlocatie bij hoesten en/of luchtwegklachten

26 maart 2020

De huisartsen in Houten hebben in verband met het coronavirus samen één spreekuurlocatie voor mensen…

Lees verder
ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.