Wat is een depressie?

Van depressie kan sprake zijn wanneer u het grootste gedeelte van de dag last hebt van sombere gevoelens. Of als u weinig interesse meer hebt in dagelijkse activiteiten zoals werken, kinderen opvoeden, koken, enzovoorts.

 

Andere symptomen van depressie kunnen zijn: eetproblemen (heel veel of juist heel weinig eten) en veranderingen in het gewicht; slaapproblemen; geagiteerd en rusteloos zijn, of juist geremd; vermoeidheid en verlies van energie; gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld; concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid; terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding.

 

Een depressie heeft niet één duidelijk aan te wijzen oorzaak. Sommige mensen hebben een hoger risico om een depressie te ontwikkelen dan anderen. Dit kan te maken hebben met kwetsbaarheid of veroorzaakt worden door bepaalde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of problemen op werk of op school.

Het zorgprogramma

Het zorgprogramma Depressie is bedoeld om u te helpen als u klachten hebt die wijzen op sombere gevoelens en mogelijk een depressie. De zorgverleners werken samen om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan uw behoeften en wensen. Samen met u komen we tot een behandelplan dat past bij uw situatie.

Welke behandelingen zijn er?

Als bij u de diagnose depressie is gesteld, dan zijn er in Houten en Schalkwijk veel mogelijkheden om u te helpen deze aandoening te overwinnen. Uw huisarts kan u helpen bij het maken van een keuze voor een behandelmethode:

 

Zelfhulpcursus
Voor mensen die zelf wat aan hun depressie willen doen is er een zelfhulpcursus ontwikkeld. Tijdens deze cursus leert u omgaan met depressie en stemmingswisselingen. In aanmerking komen voor de zelfhulpcursus is afhankelijk van de ernst van uw aandoening.

 

Psychologische behandeling
Een andere mogelijkheid is een (kortdurende) psychologische behandeling. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan de huisarts besluiten u door te verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ, een eerstelijnspsycholoog of een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Gedurende een psychologische behandeling komen uw gedachten en gevoelens aan bod.

 

Fysiotherapeut
Bij een fysiotherapeutische handeling ligt het accent op de lichamelijke aspecten van uw depressie. Het beweegprogramma van de fysiotherapeut is erop gericht om samen aan uw lichamelijke conditie te werken.

 

Behandeling met medicijnen
De behandeling van een depressie kan gepaard gaan met het gebruik van medicatie. Als er medicatie nodig is, dan kan de huisarts de apotheker om advies vragen. De huisarts en apotheker bekijken dan samen welke medicijnen het beste voor u zijn. Met vragen over uw medicatie kunt u bij beide terecht.

 

Indien u wordt behandeld door de apotheekhoudend huisarts in Schalkwijk dan zal deze u medicatie voorschrijven. Bij vragen kunt u direct bij de apotheekhoudend huisarts terecht.

 

Monitoring
Uw huisarts overlegt steeds met u wat de beste aanpak is. De behandelende zorgverleners zullen u periodiek vragen een vragenlijst in te vullen over het verloop van uw klachten. Zo houden de zorgverleners nauwkeurig bij of de behandeling het gewenste resultaat heeft.

Eerste aanspreekpunt

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van de behandeling. De praktijkondersteuner is uw eerste aanspreekpunt. Gedurende de behandeling houden de praktijkondersteuner en de huisarts nauw contact met de andere zorgverleners om zo uw ontwikkeling te monitoren.

Samenwerken

Uw huisarts is verantwoordelijk voor de diagnose en voortgang van uw behandeling. Bij doorverwijzing is de praktijkondersteuner, psycholoog of verpleegkundige uw eerste aanspreekpunt en kunt u bij hem of haar terecht voor vragen. Gedurende de behandeling houdt uw huisarts nauw contact met alle zorgverleners om zo de voortgang te monitoren.

Informatie delen

Om u goed te behandelen is het belangrijk dat zorgverleners onderling gegevens uitwisselen. Dit zijn persoonlijke en/of medische gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Wij hechten hierbij veel waarde aan uw privacy. Daarom verstrekken wij alleen gegevens als dit in het belang van uw behandeling is en alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft. Op deze manier streven wij naar een zorgvuldige en vertrouwelijk omgang met uw persoonlijke informatie.

Zorgteam

Binnen het zorgprogramma werken meerdere zorgverleners samen om u zorg op maat te bieden. De samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van uw behandeling en uw situatie. Het zorgteam bestaat uit:

Huisarts
Stelt de diagnose, schrijft medicatie voor en behandelt bij acute klachten.

Apotheek
Levert en bewaakt de medicatie.

Fysiotherapeut
Biedt een groepsgewijs en individueel beweegprogramma aan.

Praktijkondersteuner GGZ
Behandelt en begeleidt bij een lichte depressie en andere psychische klachten.

Psychologische zorg
Begeleiding bij vermindering van stress, andere psychische klachten of materiële problemen.

GZ- en eerstelijns psycholoog en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
Biedt een intensieve behandeling en begeleidt bij de vermindering van stress en andere psychische klachten.

Interessante links

ZiH-logo_wit_74x100

Zorg in Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel. 06 57445432 (bestuursbureau)
info@zorginhouten.nl

Onze missie

Zorg in Houten komt van samenwerking tot synergie en weet zo de beste eerstelijnszorg te bieden in de gemeente Houten.

Over ons

Zorg in Houten bestaat uit vijf Medisch Centra in Houten en Schalkwijk. In onze centra werken huisarts, apotheker, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist en wijkverpleging nauw samen aan de beste zorg.